12.05.18 zapraszamy na
SZKOŁĘ DUCHA ŚWIĘTEGO: "OCZYSZCZENI, OŚWIECENI, ROZPALENI OGNIEM DUCHA
ŚWIĘTEGO" (św. Franciszek)

Prowadzący: o. Waldemar Korba OFMCamp


Start o 10.00 sala dawnego kina "Iskra", ul. Kilińskiego 10 (na przeciwko
kościoła św. Rodziny),zakończenie około 19.00

10.00 - Zawiązanie wspólnoty
10.30 - Konferencja I
11.45 - Słowo Koordynatora ks. Bogusława Fortuńskiego
12.00 - Przygotowanie i EUCHARYSTIA (kościół św. Rodziny)
14.00 - posiłek (plac przy kościele)
15.00 - Godzina Miłosierdzia (sala)
15.30 - Konferencja II
16.30 - Czas dla brata i siostry (herbata, kawa, ciasteczko)
17.00 - Konferencja III
18.00 - Modlitwa za Miasto, słowo ks. Bogusława, rozesłanie (pl.
Zwycięstwa, przy figurze św. Jana Pawła II)

Parking: plac przy kościele św. Rodzina, ul. św. Jana Bosko 1 w Pile

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ NA SZKOŁĘ DUCHA ŚWIĘTEGO?
Wariant I -  WSPÓLNOTY, GRUPY I GRUPKI
Krok 1 - podziękować Bogu, że daje łaskę chęci wybrania się na Szkołę :-)
Krok 2 - zebrać chętnych i na 604630455 (Irena) wysłać SMS z informacją, ile osób i z jakiej Wspólnoty/Grupy/Sympatycy
Krok 3 - poczekać na SMS z potwierdzeniem ilości wolnych miejsc
Krok 4 - zebrać 30 zł od każdego i wpłacić/przelać pieniądze na konto parafii św. Rodziny w Pile, dane:

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętej Rodziny
64-920 Piła, ul. św. Jana Bosko 1

Bank Pekao
95 1240 3695 1111 0010 6670 8659

Tytułem: Szkoła - N (nazwa Wspólnoty/Grupy/Sympatycy) - N (nazwa miejscowości)

Krok 5 - wysłać SMS z nazwą Wspólnoty/Grupy oraz imienną listą uczestników na 604630455 (Irena), i czekać (dzień, dwa, góra trzy... :-)) na SMS z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.

Wariant II -  ZGŁOSZENIA INDYWIDUALNE/MAŁŻEŃSKIE
Krok 1 - podziękować Bogu, że daje łaskę chęci wybrania się na Szkołę :-)
Krok 2 - wysłać na 604630455 (Irena) SMS z informacją, kto chce przyjechać
Krok 3 - poczekać na SMS z potwierdzeniem, że są jeszcze wolne miejsca
Krok 4 - wpłacić/przelać 30/60 zł na konto parafii św. Rodziny w Pile, dane:

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętej Rodziny
64-920 Piła, ul. św. Jana Bosko 1

Bank Pekao
95 1240 3695 1111 0010 6670 8659

Tytułem: Szkoła - NN (imię/imiona i nazwisko) - N (nazwa miejscowości)

Krok 5 - wysłać SMS z danymi na 604630455 (Irena), i czekać (dzień, dwa, góra trzy... :-)) na SMS z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.

Decyduje kolejność zgłoszeń, nie warto zwlekać...!
Zgłoszenia do poniedziałku, 7 maja br, do 21.59, albo do wyczerpania miejsc. Organizatorzy spodziewają się tego drugiego.